WildenborchQuiz

1. Wie zijn er verhuisd zonder (ooit) hun woning te verlaten?

Ik gaf als hint mee het nummer van december 2016 nog een op te slaan.
Daar kunt u lezen dat Henk Winkels aan de Schoolhuisweg nooit zijn geboortehuis heeft verlaten, maar toch op vier adressen heeft gewoond. Zijn adres hoorde eerst bij klein Dochteren, toen bij Lochem, daarna was het Vordense Binnenweg en tenslotte Schoolhuisweg. Zo vaak doet niemand hem na, maar het antwoord op de quiz-vraag telt meer huizen en mensen.
In 2005 ging de gemeente Vorden op in de nieuwe gemeente Brockhorst. Tegelijkertijd is er met Lochem een grenscorrectie doorgevoerd langs de Galgengoorweg en de Schoolhuisweg. Het Smidshuis van de familie Starreveld kwam daarmee helemaal in woonplaats Vorden te liggen. Jan en Annie Kornegoor verhuisden van Lochem naar Vorden zodat ze nu in dezelfde gemeente wonen als hun bedrijf aan de overkant van de weg.
Een mooi antwoord kreeg ik van Annie Kruisselbrink: “Het Schoolhuis’, … had … het voorhuis in Vorden en het achterhuis in Lochem. De grens liep midden door hun huis. Lastig om altijd met 2 gemeentes van doen te hebben. De gemeentegrens is verlegd en het adres is veranderd van Schoolhuisweg Vorden, naar Schoolhuisweg Lochem. Zelfde huisnummer, maar andere postcode met postbezorging door Lochem, terwijl het buurhuis door de Vordense postbode bezocht wordt. Zo is het ook met de vuilophaaldiensten, enz. Gelukkig mocht het telefoonnummer hetzelfde blijven ….” Verhuizen levert rompslomp, maar vóór de verhuizing was het ook niet alles.
Annie Kornegoor: “Werd er veevoer bezorgd naar ons bedrijf in Vorden, moest de rekening naar Lochem. Had je iedere keer weer wat uit te leggen.” Ook het gasstation aan de Schoolhuisweg verhuisde in 2005 van Vorden naar Lochem.
Als u kijkt op topotijdreis.nl kunt u op de topografische kaarten zien hoe de omgeving in de loop der tijd veranderde en dus ook hoe de gemeentegrens liep voor 2005 en erna. Zie ook het kaartje hieronder.


Aanvulling
Uit het antwoord van Aad van de Kamer op vraag 3:
Ergens in 2005 gaat bij ons de telefoon. Mien neemt op en heeft Dina Koning aan de lijn. Zij wil even zeggen dat ze zijn verhuisd. “Maar vanmorgen heb ik je nog gezien”. En Dina gaat verder: ”Dat klopt, maar ons adres is nu Nijlandweg 4A in Vorden”.

Bij de ruilverkaveling in de negentiger jaren is het eind van de Polsteeg verlegd. Eerst kwam die uit bij Wildenborgseweg 4T “Haneveld”, na de ruilverkaveling tussen Wildenborgseweg 4 en 8, tegenover de oprit van Het Hagenhuis. Het laatste stukje van de verlegde Polsteeg is eigenlijk de oude oprijlaan van Pladdet. De familie Pladdet woonde zo eerst aan Wildenborgseweg 6 en daarna aan Polsteeg 10.