WildenborchQuiz

Wildenborchse Laak

Sporen van de Wildenborchse Laak ten oosten van de Giesenkampweg

Op de satellietfoto van 2018 zijn sporen van de vroegere laak te herkennen.


Fosiele meanders ten zuiden van de Mosselseweg

Ook op de hoogtekaart is de loop van de laak te zien.


Fosiele meanders ten zuiden van de Mosselseweg

Ten zuiden van de Mosselseweg liggen de meanders nog inhet bos.
De getallen op de hoogtekaart zijn de hoogtes t.o.v. NAP.