WildenborchQuiz

Kerkhoflaan, Larenseweg en Lochemseweg

bron Google-maps satelliet
2018 kende een erg droge, hete zomer. Op de satellietfoto van de uitgedroogde velden in de Achterhoek zijn
daardoor op verschillende plaatsen oude structuren van verdwenen wegen en waterlopen te zien.
Hier, schuin door het veld, de oude weg naar Lochem, die aansluit op de Grote Veldweg rechts naast de begraafplaats.