Terug naar Rik Mars
Terug naar het Overzicht van deze pagina's
Terug naar boven

Houten Objecten van Rik Mars

Rond

Rond

.........
Rond is uit 19
94. Op een schaal van Ie
pen (Ulmus) liggen kogels uit
Gouden Regen (Laburnum watere
ri
). Door de keuze voor de plek uit d
e boom komt de structuur tot uitdrukkin
g: Het lijnenpatroon op de schaal en het
spel van de harten in het hout in de koge
ls. De grootste kogel heeft zelfs vier ha
rten. Er is geen beschermende oppe
rvlakteafwerking toegepast. Er lig
gen vier kogels in met diamet
ers tussen 5 en 13 cm. De
schaal meet 27 x 1
. 1 cm .

Prijslijst